Đấu giá gạo dự trữ tại Đà Nẵng

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng thông báo bán đấu giá tài sản do Cục Dự trữ nhà nước khu vực Đà Nẵng ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng - Địa chỉ: Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

2. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản: Cục Dự trữ nhà nước khu vực Đà Nẵng, địa chỉ: Xuân Đán 1, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

3. Tên tài sản đấu giá:

- Lô 2.000 tấn gạo của Cục Dự trữ Nhà nước KV Đà Nẵng. Đấu riêng lẻ từng tài sản 

TT

Đơn vị tài sản

Chủng loại

Số lượng
(kg)

Giá khởi điểm (Đồng)

Tiền đặt trước 10% (Đồng)

Tiền bán hồsơ

(Đồng)

1

Đơn vị tài sản 01

Gạo 15% tấm, sản xuất 2017

290.000

2.523.000.000

252.300.000

500.000

2

Đơn vị tài sản 02

Gạo 15% tấm, sản xuất 2017

290.000

2.523.000.000

252.300.000

500.000

3

Đơn vị tài sản 03

Gạo 15% tấm, sản xuất 2017

290.000

2.523.000.000

252.300.000

500.000

4

Đơn vị tài sản 04

Gạo 15% tấm, sản xuất 2017

290.000

2.523.000.000

252.300.000

500.000

5

Đơn vị tài sản 06

Gạo 15% tấm, sản xuất 2017

280.000

2.436.000.000

243.600.000

500.000

6

Đơn vị tài sản 07

Gạo 15% tấm, sản xuất 2017

280.000

2.436.000.000

243.600.000

500.000

7

Đơn vị tài sản 08

Gạo 15% tấm, sản xuất 2017

280.000

2.436.000.000

243.600.000

500.000

 

 

 

2.000.000

 

 

 

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Đến trước 09 giờ 00 ngày 13/3/2018 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Hòa Vang. Địa chỉ: Xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Đến trước 09 giờ 00 ngày 13/3/2018 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Đà Nẵng.

6. Thời gian, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đến trước 09 giờ 00 ngày 13/3/2018; Cá nhân có Giấy CMND, tổ chức có giấy phép đăng ký kinh doanh; Đến Trung tâm để được hướng dẫn, bán hồ sơ

7. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 09 giờ 00 ngày 15/3/2018, tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Đà Nẵng

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp; Phương thức trả giá lên

9. Địa điểm: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Đà Nẵng – Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại 0236 – 3889627 – 3887678 – 3895593. Website:www.daugia.danang.gov.vn ./.