Đấu giá Dây chuyền sản xuất thanh lý

(BĐT) - Chi nhánh Sản xuất Công ty TNHH La Vie tại Hưng Yên tổ chức bán thanh lý: 

Tài sản: Dây chuyền sản xuất nước 10.000 chai/giờ (Dây chuyền của Sidel).

Thời gian xem và tham khảo hồ sơ: Từ 8h00, ngày 18/11/2016 đến 17h00, ngày 28/11/2016.

Địa điểm khảo sát dây chuyền thiết bị mời chào giá cạnh tranh: Công ty TNHH La Vie, Chi nhánh Hưng Yên, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Điện thoại: 03213 986 448.

Thời gian bắt đầu tổ chức bán đấu giá: 09h00, ngày 29/11/2016.

Thời gian di chuyển thiết bị: Trong vòng 2 tuần.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Công ty TNHH La Vie, Chi nhánh Hưng Yên, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. ĐT: 03213 986 448.