Đấu giá dây chuyền sản xuất que hàn điện và phương tiện vận tải tại Hà Nội

(BĐT) - Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia thông báo bán đấu giá tài sản do Công ty Tài chính TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy ủy quyền như sau:

1. Tên tài sản: Dây chuyền sản xuất que hàn điện và phương tiện vận tải.

2. Giá khởi điểm: 680.917.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm tám mươi triệu, chín trăm mười bẩy nghìn đồng). Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Mọi chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sử dụng, thuế chuyển nhượng, phí công chứng, phí thuế khác nếu phát sinh để hoàn tất việc chuyển nhượng sẽ do khách hàng trúng đấu giá chịu.

3. Người có tài sản đấu giá: Công ty Tài chính TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy. 

Địa chỉ: Số 120 Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

4. Hạn cuối đăng ký xem tài sản: Từ ngày 25/6 đến hết ngày 29/6/2018.(trong giờ hành chính). 

5. Xem tài sản: Ngày 04 và ngày 05/7/2018.

6. Bán hồ sơ mời đấu giá; tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 25/6 đến hết ngày 09/7/2018 (trong giờ hành chính). 

7. Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá, mua hồ sơ và nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Văn phòng Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia - Tầng 07, Tòa nhà Nam Hải Lakeview, Khu đô thị Vĩnh Hoàng, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội.

8. Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày 11/7/2018.

Tiền đặt trước: 136.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi sáu triệu đồng chẵn).

9. Tổ chức đấu giá: 14h30’, ngày 11/7/2018.

10. Địa điểm tổ chức đấu giá: Phòng Đấu giá - Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia - Tầng 07, Tòa nhà Nam Hải Lakeview, Khu đô thị Vĩnh Hoàng, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội. Điện thoại: 024.62843536.