Đấu giá dây chuyền chế biến cà phê quả khô của Công ty TNHH MTV Cà Phê – Ca cao Krông Ana

(BĐT) - Trung tâm DVĐG TS - Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản do Hội đồng giải thể Công ty TNHH MTV Cà Phê – Ca cao Krông Ana ủy quyền như sau: