Đấu giá đất đá thải loại Mỏ đá vôi Ninh Dân - Thanh Ba - Phú Thọ

(BĐT) - Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Sông Thao thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

I. Thông tin chung:

1. Tên đơn vị đăng ký thông báo: Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Sông Thao

- Địa chỉ: Xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

- Điện thoại: (0210) 3884 927 - Fax: (0210) 3884 929.

- Liên hệ: Mr Bình - Phòng Xây dựng (SĐT: 0915.975.818).

2. Bán đất đá thải loại Mỏ đá vôi Ninh Dân - Thanh Ba - Phú Thọ (Được phê duyệt tại Quyết định số 180/QĐ-HĐQT ngày 21/11/2017 của HĐQT Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Sông Thao).

II. Nội dung thông báo bán đấu giá:

1. Tên hội đồng đấu giá: Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Sông Thao.

2. Tên công việc: Chào giá mua đất đá thải loại Mỏ đá vôi Ninh Dân - Thanh Ba - Phú Thọ.

3. Mô tả về đất đá thải loại: Đá thải loại không đủ tiêu chuẩn để làm nguyên liệu sản xuất xi măng hàm lượng CaO từ 35% đến <40%.

4. Giá khởi điểm: 49.956 đồng/m3 (đã bao gồm 10% thuế VAT, thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, giao hàng tại Mỏ đá vôi Ninh Dân. Bên mua tự xúc lên phương tiện vận chuyển).

5. Đối tượng tham gia đấu giá: Các tổ chức kinh tế có pháp nhân trên toàn quốc có nhu cầu.

6. Đăng ký tham gia đấu giá, đăng ký xem hiện trạng Mỏ đá vôi Ninh Dân - Thanh Ba - Phú Thọ:

- Liên hệ: Mr Bình (SĐT: 0915.975.818) để nhận HSYC chào giá.

- Từ ngày 30/11/2017 đến ngày trước ngày 7/12/2017 (trong giờ hành chính).

7. Thời gian và địa điểm tổ chức mở đấu giá: 

- Thời gian: 14h30’, ngày 8/12/2017.

- Địa điểm: Hồ sơ đấu giá sẽ được mở công khai theo thời gian nêu trên tại Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Sông Thao.

Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Sông Thao kính mời đại diện của các nhà thầu

nộp Hồ sơ chào giá tới tham dự Lễ mở đấu giá vào thời gian và địa điểm nêu trên.