Đấu giá cung cấp dịch vụ giữ xe tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Củ Chi

(BĐT) - Bệnh viện Đa khoa Khu vực Củ Chi thông báo bán đấu giá tài sản như sau:

1. Mời các cá nhân, đơn vị tham gia nộp Hồ sơ đấu giá “Cung cấp dịch vụ giữ xe 02 bánh tại bãi xe Bệnh viện Đa khoa Khu vực Củ Chi năm 2018”.

2. Diện tích bãi giữ xe hiện tại: 857 m2 (gồm bãi giữ xe không có mái che khoảng 464,55 m2 và khu giữ xe có mái che kích thước 23,5 m x 16,7 m = 392,45 m2).

- Thời gian bán hồ sơ: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 23/3/2018 đến 10 giờ 00 phút, ngày 30/3/2018 (trong giờ hành chính).

- Hạn chót nhận hồ sơ: 10 giờ 00 phút, ngày 30/3/2018.

- Thời gian tổ chức đấu giá: 10 giờ 00 phút, ngày 30/3/2018.

- Thời gian dự kiến bắt đầu thực hiện hợp đồng: Ngày 02/4/2018.

3. Hồ sơ đề xuất gồm có:

- Thư đề xuất (theo mẫu);

- Giới thiệu về: Năng lực, kinh nghiệm, Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh,… cung cấp dịch vụ giữ xe của cá nhân, đơn vị tham gia nộp Hồ sơ đấu giá;

- Bảo lãnh dự đấu giá: Số tiền là: 20.000.000 đ (Hai mươi triệu đồng). 

4. Kết quả đấu giá dự kiến công bố: Vào ngày 02/4/2018. Cá nhân, đơn vị trúng đấu giá phải tiến hành ký hợp đồng ngay sau khi có thông báo, sau 01 ngày làm việc nếu đơn vị trúng đấu giá không đến ký hợp đồng sẽ không được nhận lại tiền bảo lãnh đấu giá và Bệnh viện sẽ chọn đơn vị có giá cao kế tiếp.

5. Các nhà thầu cần biết thêm chi tiết xin liên hệ: Phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện Đa khoa Khu vực Củ Chi, Đường Nguyễn Văn Hoài, ấp Bàu Tre 2, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028) 3892.0583; Fax: (028) 3892.1368.