Đấu giá Cơ sở nhà đất trụ sở phòng Nội vụ huyện A Lưới (Thừa Thiên Huế)

(BĐT) -Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện A Lưới phối hợp với Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức bán đấu giá cơ sở nhà đất phòng Nội vụ huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, như sau:
Đấu giá Cơ sở nhà đất trụ sở phòng Nội vụ huyện A Lưới (Thừa Thiên Huế)

I. Tài sản bán đấu giá, vị trí, thông số quy hoạch:

1. Tài sản bán đấu giá: Cơ sở nhà đất trụ sở phòng Nội vụ huyện A Lưới.

- Diện tích khu đất đấu giá: 846,70 m2.

- Tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất: Khu nhà 01 tầng diện tích xây dựng 206,00 m2.

- Vị trí khu đất: Tiếp giáp đường Hồ Chí Minh, thuộc thửa đất số 156, tờ bản đồ số 22, tổ dân phố 5, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới.

2. Thông số quy hoạch:

- Chức năng sử dụng đất: Đất ở kết hợp dịch vụ, thương mại.

- Mật độ xây dựng tối đa: ≤ 40% (đối với nhà ở) và ≤ 45% (đối với công trình thương mại dịch vụ);

- Chiều cao xây dựng: ≤ 3 tầng (đối với nhà ở) và ≤ 7 tầng (đối với công trình thương mại dịch vụ);

- Chỉ giới đường đỏ: Đường Hồ Chí Minh (đoạn tiếp giáp khu đất nói trên) xác định theo hiện trạng.

- Chỉ giới xây dựng: Lùi trên 6m so với chỉ giới đường đỏ đường Hồ Chí Minh.

3. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

4. Hình thức sử dụng khu nhà đất: Nhà nước bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất; tổ chức cá nhân trúng đâú giá chỉ được xây dựng công trình dịch vụ, thương mại, không được chia lô để bán và xây dựng nhà ở.

II. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá

1. Giá khởi điểm quyền sử dụng đất và tài sản trên đất: 3.323.308.000 đồng (Ba tỷ, ba trăm hai mươi ba triệu, ba trăm lẻ tám nghìn đồng). Trong đó:

- Giá trị quyền sử dụng đất: 3.302.130.000 đồng

- Giá trị tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất: 21.178.000 đồng

Mức giá khởi điểm đã bao gồm lệ phí trước bạ về nhà đất theo quy định.

2. Tiền đặt trước: 490.000.000 đồng.

Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản số: 1000.10.797979 của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Dân Chi nhánh Huế hoặc số tài khoản 1005002358 của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế.

3. Bước giá: 130.000.000 đồng.

4. Phí tham gia đấu giá: 500.000 đồng.

III. Thời hạn, địa điểm xem tài sản; tham khảo, nộp hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước:

1. Thời hạn, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến trước 10 giờ 00 ngày 22 tháng 03 năm 2017 tại Cơ sở nhà đất trụ sở phòng Nội vụ huyện A Lưới.

2. Thời hạn, địa điểm tham khảo hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày ra thông báo đến trước 10 giờ 00 ngày 22 tháng 03 năm 2017 tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện A Lưới hoặc UBND thị trấn A Lưới.

3. Thời hạn, địa điểm nhận hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước: Từ ngày 21 tháng 3 năm 2017 đến trước 10 giờ 00 ngày 22 tháng 03 năm 2017 tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế.

IV. Thời gian và địa điểm tổ chức bán đấu giá:

1. Thời gian bán đấu giá: 09 giờ 00 ngày 24 tháng 03 năm 2017.

2. Địa điểm bán đấu giá: Hội trường Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện A Lưới.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trên liên hệ trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế; điện thoại: 054.3501567 - 054.3548336, website: daugiatthue.com hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện ALưới, 09 Quỳnh Trên, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, điện thoại: 0543.977979