Đấu giá cổ phần Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 6 - CTCP

(BĐT) - Thông báo đấu giá bán cổ phần của Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 6 - CTCP

Doanh nghiệp phát hành: Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 6 - CTCP

Doanh nghiệp chủ sở hữu: Bộ Giao thông Vận tải

Giới thiệu về doanh nghiệp: Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác gồm xây dựng các công trình công nghiệp, xây dựng sân bay, xây dựng bến cảng và các công trình trên sông, xây dựng đường hầm,…

Vốn điều lệ: 492.000.000.000

Khối lượng cổ phần đấu giá: 45.695.000

Giá trị cổ phần đấu giá   

Lần đấu giá: 1

Thời gian đấu giá: 31/12/2015

Giá khởi điểm: 10.011

Số mức giá: 1

Bước khối lượng: 0

Bước giá: 0

Khối lượng tối thiểu:  45.695.000

Khối lượng tối đa:  45.695.000    

Ngày phát hành: 31/12/2015

Tài liệu đính kèm