Đấu giá cổ phần Tổng công ty Vật tư Nông nghiệp

Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty mẹ - Tổng công ty Vật tư Nông nghiệp

- Tên tổ chức đấu giá: Công ty mẹ - Tổng công ty Vật tư Nông nghiệp

- Địa chỉ: Số 164 Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Ngành nghề kinh doanh: Xuất nhập khẩu và kinh doanh vật tư nông nghiệp như: phân bón; Kinh doanh xuất khẩu chè và các mặt hàng nông sản khác; Kinh doanh nông sản nội địa; Kinh doanh cho thuê văn phòng, nhà xưởng và kho bãi; Kinh doanh máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp...

- Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 220.000.000.000 đồng

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm: 10.100 đồng/cổ phần

- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 6.350.580 cổ phần

- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 6.350.580 cổ phần

Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 21/06/2016 đến 15 giờ 30 phút ngày 12/07/2016 (Sáng từ 08h30 – 11h30; chiều từ 13h30 - 17h00 các ngày làm việc)

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá

- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 15/07/2016

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

- Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 10 giờ 00 phút ngày 19/07/2016

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 20/07/2016 đến ngày 29/07/2016

- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 21/07/2016 đến ngày 26/07/2016