Đấu giá cổ phần Tổng Công ty Vật liệu xây dựng số 1

Thông báo bán đấu giá cổ phần Tổng Công ty Vật liệu xây dựng số 1

Mã CK: 5382

Doanh nghiệp phát hành: Tổng Công ty Vật liệu xây dựng số 1 - TNHH MTV

Doanh nghiệp chủ sở hữu: Tổng Công ty Vật liệu xây dựng số 1 - TNHH MTV

Giới thiệu về doanh nghiệp: Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng; Khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản; Đầu tư, kinh doanh và thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị; Kinh doanh phát triển nhà; kinh doanh bất động sản.

Vốn điều lệ: 1.270.000.000.000

Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá: 25.006.300

Lần đấu giá: 1

Thời gian đấu giá: 19/08/2016

Giá khởi điểm: 10.500

Số mức giá: 1

Bước khối lượng: 100

Bước giá: 100

Khối lượng tối thiểu: 100

Khối lượng tối đa: 25.006.300

Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 25.006.300

Ngày phát hành: 19/08/2016

Địa điểm: Sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh