Đấu giá cổ phần Tổng công ty Thiết bị Y tế Việt Nam

Thông báo đấu giá bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Tổng công ty Thiết bị Y tế Việt Nam

- Tên tổ chức đấu giá: Tổng công ty Thiết bị Y tế Việt Nam

- Địa chỉ: Số 1, ngõ 135 phố Núi Trúc, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

- Ngành nghề kinh doanh: Thực hiện nhiệm vụ Dự trữ quốc gia và Kinh doanh thiết bị, dụng cụ, vật tư y tế; hóa chất xét nghiệm, hóa chất phòng chống dịch, hóa chất diệt khuẩn, thiết bị khoa học kỹ thuật....

- Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 88.000.000.000 đồng

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần

- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 3.522.800 cổ phần

- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 3.522.800 cổ phần

Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ ngày 04/04/2016 đến 15 giờ 30 phút ngày 25/04/2016 (Sáng từ 08h00 – 11h30; chiều từ 13h30 - 17h00 các ngày làm việc)

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 28/04/2016

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

- Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 04/05/2016

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 05/05/2016 đến ngày 14/05/2016

- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 06/05/2016 đến ngày 11/05/2016