Đấu giá cổ phần Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam

Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty mẹ - Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty TNHH MTV

- Tên tổ chức đấu giá: Công ty mẹ - Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty TNHH MTV

- Địa chỉ: Số 127 Lò Đúc, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Ngành nghề kinh doanh: Trồng rừng và chăm sóc rừng, Khai thác gỗ, Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác, Kinh doanh gỗ nhập khẩu,  Kinh doanh gỗ nguyên liệu từ rừng trồng, Cho thuê văn phòng, kho bãi...

- Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 3.500.000.000.000 đồng

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm: 10.100 đồng/cổ phần

- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 24.342.700 cổ phần

- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 24.342.700 cổ phần

Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ ngày 22/03/2016 đến 15 giờ 30 phút ngày 13/04/2016 (Sáng từ 08h30 – 11h30; chiều từ 13h30 - 17h00 các ngày làm việc)

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 19/04/2016

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

- Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 21/04/2016

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 22/04/2016 đến 16 giờ ngày 04/05/2016

- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 25/04/2016 đến ngày 28/04/2016