Đấu giá cổ phần Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty CP Xuất nhập khẩu Vật tư thiết bị đường sắt

Thông báo đấu giá bán cổ phần của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tại Công ty CP Xuất nhập khẩu Vật tư thiết bị đường sắt

- Đại diện chủ sở hữu: Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

- Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty CP Xuất nhập khẩu Vật tư thiết bị đường sắt

- Địa chỉ: 132 Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Ngành nghề kinh doanh: xuất nhập khẩu, sản xuất, cung ứng vật tư thiết bị chuyên dùng đường sắt, …

- Vốn điều lệ: 31.235.900.519 đồng

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm một cổ phần: 17.200 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm một lô cổ phần: 27.475.108.000 đồng/lô

- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 1.597.390 cổ phần

- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 1.597.390 cổ phần

- Hình thức đấu giá: đấu giá theo lô, trong đó mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần của lô cổ phần chào bán

- Điều kiện tham dự đấu giá: Nhà đầu tư đáp ứng điều kiện theo Quy chế bán đấu giá cổ phần theo lô CTCP Xuất nhập khẩu Vật tư Thiết bị đường sắt

- Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký cho Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư:

+ Thời gian: Từ 08h00 ngày 22/06/2016 đến 16h30 ngày 28/06/2016 (Từ 8h00 đến 16h30 các ngày làm việc)

+ Địa điểm: Ban Tài chính Kế toán – Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, số 118 Lê Duẩn, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Thời gian công bố danh sách Nhà đầu tư đáp ứng điều kiện: Ngày 07/07/2016

- Tỷ lệ đặt cọc đấu giá: 30% giá khởi điểm lô cổ phần

- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút ngày 08/07/2016 đến 16 giờ 30 phút ngày 13/07/2016

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, số 2 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 09 giờ 00 phút ngày 19/07/2016

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, số 2 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 09 giờ 15 phút ngày 19/07/2016

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 20/07/2016 đến ngày 29/07/2016

- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 20/07/2016 đến ngày 22/07/2016