Đấu giá cổ phần Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam

Thông báo đấu giá bán cổ phần của Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sở hữu

- Tên tổ chức thực hiện thoái vốn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

- Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam

- Địa chỉ: Số 519 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Ngành nghề kinh doanh: Chăn nuôi gia súc, gia cầm; Nuôi trồng thủy sản; Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản; Bán buôn gạo và thực phẩm; Tư vấn đầu tư phát triển chăn nuôi ...

- Vốn điều lệ: 631.010.000.000 đồng

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm: 14.200 đồng/cổ phần

- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 23.719.600 cổ phần

- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 23.719.600 cổ phần

- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút ngày 30/03/2016 đến 15 giờ 30 phút ngày 21/04/2016 (Sáng từ 08h00 – 11h30; chiều từ 13h30 - 17h00 các ngày làm việc)

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 26/04/2016

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

- Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 28/04/2016

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 29/04/2016 đến 16 giờ ngày 09/05/2016

- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 29/04/2016 đến ngày 06/05/2016