Đấu giá cổ phần Ngân hàng TMCP Đông Nam Á

Thông báo đấu giá bán cổ phần của TMCP Đông Nam Á do Tổng Công ty Viễn thông Mobifone sở hữu

- Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Viễn thông Mobifone

- Tên tổ chức phát hành cổ phần: Ngân hàng TMCP Đông Nam Á

- Địa chỉ: số 25 Trần Hưng Đạo. Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Ngành nghề kinh doanh: Huy động vốn; Hoạt động tín dụng; Dịch vụ thanh toán và ngân quỹ; Các dịch vụ ngân hàng khác....

- Vốn điều lệ: 5.465.825.890.000 đồng

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm: 9.600 đồng/cổ phần

- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 33.422.937 cổ phần

- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 33.422.937 cổ phần

- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 25/03/2016 đến 15 giờ 30 phút ngày 15/04/2016

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 21/04/2016

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

- Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 10 giờ 00 phút ngày 25/04/2016

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 26/04/2016 đến 16 giờ ngày 05/05/2016

- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 27/04/2016 đến ngày 04/05/2016