Đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Lệ Ninh - Quảng Bình

(BĐT) -  Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Lệ Ninh - Quảng Bình như sau:
 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

- Tên tổ chức đấu giá: Công ty TNHH MTV Lệ Ninh - Quảng Bình

- Địa chỉ: Thị trấn Nông trường Lệ Ninh - Quảng Bình, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

- Ngành nghề kinh doanh: Trồng và khai thác, chế biến cao su; Chăn nuôi lợn siêu nạc và cung cấp con giống; Sản xuất nước lọc tinh khiết...

- Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần

- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 2.630.700 cổ phần

- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 2.630.700 cổ phần

Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 05/06/2017 đến 15 giờ 30 phút ngày 23/06/2017 (Sáng từ 08h30 – 12h00; chiều từ 13h30 - 17h00 các ngày làm việc)

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 28/06/2017

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

- Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 10 giờ 30 phút ngày 30/06/2017

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 01/07/2017 đến 16 giờ ngày 10/07/2017

- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 04/07/2017 đến ngày 07/07/2017