Đấu giá Cổ phần lần đầu của Công ty TNHH một thành viên 185

(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo đăng ký làm đại lý đấu giá bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty TNHH một thành viên 185

Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty TNHH một thành viên 185

Địa chỉ: Xóm Mậu Lâm, Xã Hưng Lộc, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: (038) 3858311           Fax: (038) 3858159

Ngành nghề kinh doanh chính: là xây lắp các công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp, thủy điện, thủy lợi; kinh doanh vật liệu, máy móc thiết bị, rà phá bom mìn vật liệu nổ theo giấy phép của Bộ Quốc Phòng ... 

Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 41.819.330.000 đồng

Số lượng cổ phần bán đấu giá: 1.422.690 cổ phần

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần

Điều kiện tham dự đấu giá: nhà đầu tư là tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và cá nhân trong và ngoài nước theo quy định.

Thời gian tổ chức đấu giá dự kiến: 08h30 ngày 19/01/2017

Địa điểm tổ chức đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Đề nghị Công ty chứng khoán có nhu cầu làm đại lý cho cuộc đấu giá gửi Đơn đăng ký làm đại lý đấu giá về Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (số 2 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội) chậm nhất 16 giờ 00 ngày 20/12/2016.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Ban đấu giá Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Số 2 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 043.9363.973; Fax: 043.9347.818