Đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp

Hose thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH MTV Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp như sau:
Đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp

Giới thiệu về doanh nghiệp: Sản xuất, cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt; Xây dựng, khai thác, duy tu, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng đô thị, nông thôn; Tư vấn xây dựng, Tư vấn giám sát, khảo sát địa chất công trình, địa chất thuỷ văn; thiết kế các công trình dân dụng, giao thông, thủy lợi, công nghiệp, hạ tầng, kỹ thuật; Lập dự án đầu tư xây dựng, tư vấn quản lý dự án; Thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, cấp thoát nước; Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, vật tư, sản phẩm chuyên ngành cấp thoát nước, dịch vụ đô thị; Sản xuất và kinh doanh nước uống đóng chai và đóng bình….

Vốn điều lệ 355.575.500.000

Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá      11.071.918

Lần đấu giá 1

Thời gian đấu giá 22/02/2017

Giá khởi điểm       10.100

Lãi suất trần        

Số mức giá  1

Bước khối lượng   1

Bước giá     100

Khối lượng tối thiểu       100

Khối lượng tối đa 11.071.918

Ngày phát hành   22/02/2017