Đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Điện tử và Dịch vụ Công nghiệp Sài Gòn

(BĐT) - Hose thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Điện tử và Dịch vụ Công nghiệp Sài Gòn do Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH Một thành viên sở hữu như sau:
Đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Điện tử và Dịch vụ Công nghiệp Sài Gòn

Giới thiệu về doanh nghiệp: Sửa chữa, bảo trì, cung cấp và kinh doanh các mặt hàng điện, điện tử; Thi công xây dựng các công trình công ngiệp và dân dụng, ...

Vốn điều lệ 15.000.000.000

Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá      765.000

Giá trị cổ phần đấu giá 

Lần đấu giá 1

Thời gian đấu giá 03/03/2017

Giá khởi điểm       27.280

Số mức giá  1

Bước khối lượng   100

Bước giá     10

Khối lượng tối thiểu       100

Khối lượng tối đa 765.000     

Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua 735.000