Đấu giá cổ phần Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Xây dựng và Cấp nước Thừa Thiên Huế

Thông báo đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Xây dựng và Cấp nước Thừa Thiên Huế

1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Xây dựng và Cấp nước Thừa Thiên Huế.

2. Địa chỉ: Số 103 đường Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Ngành nghề kinh doanh chính: Khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch; Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng, Chi tiết: Sản xuất nước uống tinh khiết đóng chai, Sản xuất nước uống Linh Chi; Bán buôn đồ uống; Sản xuất và kinh doanh sản phẩm gia công cơ khí, máy móc, vật tư, thiết bị ngành nước; Tư vấn chuyển giao công nghệ xử lý nước; cấp nước an toàn;...

4. Vốn điều lệ dự kiến: 876.000.000.000 (Tám trăm bảy mươi sáu tỷ) đồng.

5. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 9.085.800 (Chín triệu không trăm tám mươi lăm ngàn tám trăm) cổ phần.

6. Mệnh giá: 10.000 (Mười ngàn) đồng/ cổ phần.

7. Giá khởi điểm: 10.000 (Mười ngàn) đồng/ cổ phần.

8. Điều kiện tham dự đấu giá : nhà đầu tư là tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và cá nhân trong, ngoài nước theo quy định.

9. Thời gian cung cấp thông tin về đợt đấu giá, nộp đơn và tiền đặt cọc dự kiến: từ ngày 27/10/2016.

10. Thời gian và địa điểm đấu giá dự kiến: 14 giờ 00 ngày 24/11/2016.