Đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Thương mại Haneco

Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Thương mại Haneco

- Tên tổ chức đấu giá: Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Thương mại Haneco

- Địa chỉ: Tầng 4 NB tòa nhà 14 - 16, phố Hàm Long, phường Phan CHu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Ngành nghề kinh doanh: nhập khẩu hàng vật tư, nguyên liệu phục vụ các ngành sản xuất trong nước: khô đậu tương, ngô hạt cho sản xuất thức ăn chăn nuôi; cung ứng nguồn lao động cho các tổ chức, văn phòng đại diện, cá nhân nước ngoài đang hoạt động và làm việc trong nước...

- Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 20.000.000.000 đồng

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm: 11.700 đồng/cổ phần

- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 1.943.800 cổ phần

- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 1.943.800 cổ phần

Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ ngày 29/03/2016 đến 15 giờ 30 phút ngày 20/04/2016 (Sáng từ 08h30 – 11h30; chiều từ 13h30 - 17h00 các ngày làm việc)

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 25/04/2016

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

- Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 27/04/2016

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 28/04/2016 đến ngày 07/05/2016

- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 29/04/2016 đến ngày 06/05/2016