Đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV Hãng phim Hoạt hình Việt Nam

Thông báo đấu giá bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty TNHH MTV Hãng phim Hoạt hình Việt Nam

- Tên tổ chức đấu giá: Công ty TNHH MTV Hãng phim Hoạt hình Việt Nam

- Địa chỉ: Số 7 Trần Phú, quận Ba Đình, Hà Nội

- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất phim hoạt hình (2D, 3D, cắt giấy…); Sản xuất phim truyện thiếu nhi; Phát hành phim hoạt hình và phim truyện thiếu nhi trong nước và ngoài nước; Sản xuất phim truyền thông, quảng cáo;...

- Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 53.761.780.000 đồng

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm: 10.300 đồng/cổ phần

- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 589.804 cổ phần

- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 589.804 cổ phần

Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ ngày 30/03/2016 đến 15 giờ 30 phút ngày 20/04/2016 (Sáng từ 08h00 – 11h30; chiều từ 13h30 - 17h00 các ngày làm việc)

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 25/04/2016

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

- Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 27/04/2016

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 28/04/2016 đến ngày 07/05/2016

- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 29/04/2016 đến ngày 06/05/2016