Đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước – Môi trường Bình Dương

Thông báo bán đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước – Môi trường Bình Dương

Mã CK: 5381

Doanh nghiệp phát hành: Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước – Môi trường Bình Dương

Doanh nghiệp chủ sở hữu: Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước – Môi trường Bình Dương

Giới thiệu về doanh nghiệp: Thi công xây dựng, sửa chữa hệ thống cấp thoát nước; Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp; Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp; Thiết kế xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ); Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; Thiết kế các công trình thủy lợi vừa và nhỏ; Thiết kế cấp thoát nước; Thiết kế điện công trình dân dụng, công nghiệp; Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp; Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình: cấp thoát nước; Thu gom rác thải; Xử lý và tiêu hủy rác thải;…

Vốn điều lệ: 1.500.000.000.000

Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá: 17.634.200

Lần đấu giá: 1

Thời gian đấu giá: 10/08/2016

Giá khởi điểm: 10.200

Số mức giá: 1

Bước khối lượng: 100

Bước giá: 100

Khối lượng tối thiểu: 100

Khối lượng tối đa: 17.634.200

Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 17.634.200

Ngày phát hành: 10/08/2016

Địa điểm: Sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh