Đấu giá cổ phần Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu Kiên Giang

Thông báo bán đầu giá cổ phần Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu Kiên Giang

Mã CK

5366

Doanh nghiệp phát hành

Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu Kiên Giang

Doanh nghiệp chủ sở hữu

Công ty TNHH Một thành viên - Tổng Công ty Lương thực Miền Nam

Giới thiệu về doanh nghiệp

Bán buôn gạo; chế biến cá cơm các loại; kinh doanh xăng dầu…

Vốn điều lệ

254.300.000.000

Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá

8.582.500

Giá trị cổ phần đấu giá

Lần đấu giá

1

Thời gian đấu giá

08/06/2016

Giá khởi điểm

10.000

Lãi suất trần

Số mức giá

1

Bước khối lượng

100

Bước giá

100

Khối lượng tối thiểu

100

Khối lượng tối đa

8.582.500

Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua

8.582.500

Ngày phát hành

08/06/2016