Đấu giá cổ phần Công ty TNHH Một thành viên Vật Liệu và Xây Dựng Bình Dương

(BĐT) - Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH Một thành viên Vật Liệu và Xây Dựng Bình Dương

Doanh nghiệp phát hành: Công ty TNHH Một thành viên Vật Liệu và Xây Dựng Bình Dương

Doanh nghiệp chủ sở hữu: Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - TNHH Một thành viên

Giới thiệu về doanh nghiệp

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét; Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét (gạch, ngói, đá ốp lát); Sản xuất vật liệu xây dựng không nung; Xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng cầu đường và các ngành nghề khác theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3700148529 đăng ký lần đầu ngày 30/06/2010 và đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 03/01/2014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Dương cấp.

Vốn điều lệ: 1.000.000.000.000

Khối lượng cổ phần đấu giá:   25.172.150

Giá trị cổ phần đấu giá           

Lần đấu giá     1

Thời gian đấu giá:        30/12/2015

Giá khởi điểm:            10.000

Bước khối lượng: 10

Bước giá: 100

Khối lượng tối thiểu: 100

Khối lượng tối đa: 25.172.150

Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 25.172.150

Ngày đấu giá: 30/12/2015


Tài liệu đính kèm