Đấu giá cổ phần Công ty TNHH một thành viên Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam

(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH một thành viên Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam như sau:

Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty TNHH một thành viên Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam

Địa chỉ: Số 844 đường La Thành, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ truyền hình trả tiền; Điều hành hệ thống phát bằng cáp, hoạt động cung cấp dịch vụ truy cập internet bằng mạng viễn thông có dây; sản xuất thiết bị truyền thông; quảng cáo (trừ quảng cáo thuốc lá); bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông;...

Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 884.000.000.000 đồng (Tám trăm tám mươi tư tỷ đồng)

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 140.900 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 42.292.624 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 42.292.624 cổ phần

Điều kiện tham gia dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h30 ngày 20/03/2018 đến 15h30 ngày 10/04/2018 (Sáng từ 8h30 – 11h30; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc)

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 13/04/2018

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 08h30 ngày 17/04/2018

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 18/04/2018 đến 16 giờ ngày 27/04/2018

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 19/04/2018 đến ngày 24/04/2018