Đấu giá cổ phần Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Du lịch Thủ Đức

(BĐT) - Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Du lịch Thủ Đức

Doanh nghiệp phát hành: Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Du lịch Thủ Đức

Doanh nghiệp chủ sở hữu: Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Du lịch Thủ Đức

Giới thiệu về doanh nghiệp: Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề; Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt và các ngành nghề khác theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301440903 đăng ký lần đầu ngày 01/09/2010 và thay đổi lần thứ 5 ngày 23/04/2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp.

Vốn điều lệ: 129.172.080.000

Khối lượng cổ phần đấu giá: 3.293.888

Giá trị cổ phần đấu giá   

Lần đấu giá: 1

Thời gian đấu giá: 31/12/2015

Giá khởi điểm: 10.000

Số mức giá: 1

Bước khối lượng: 1

Bước giá: 100

Khối lượng tối thiểu: 100

Khối lượng tối đa: 3.293.888

Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 3.293.888

Ngày phát hành: 31/12/2015

Tài liệu đính kèm