Đấu giá cổ phần Công ty TNHH MDF Vinafor - Tân An Hòa Bình

Thông báo đấu giá bán phần vốn góp của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam tại Công ty TNHH MDF Vinafor – Tân An Hòa Bình

- Tên tổ chức sở hữu phần vốn góp: Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam

- Tên tổ chức phát hành: Công ty TNHH MDF Vinafor - Tân An Hòa Bình

- Địa chỉ: Xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình

- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh ván MDF, ván ghép thanh, ...

- Vốn điều lệ thực góp:  50.000.000.000 đồng

- Giá trị phần vốn góp đưa ra đấu giá: 24.500.000.000 đồng

- Giá trị phần vốn góp người nước ngoài được phép mua: 24.500.000.000 đồng

- Giá khởi điểm: 15.673.000.000 đồng

- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 10/08/2016 đến 15 giờ 30 phút ngày 30/08/2016 (Sáng từ 08h30 – 11h30; chiều từ 13h30 - 17h00 các ngày làm việc)

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 05/09/2016

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

- Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 07/09/2016

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Thời gian nộp tiền mua phần vốn góp: Từ ngày 08/09/2016 đến 16 giờ ngày 17/09/2016

- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 09/09/2016 đến ngày 14/09/2016