Đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Xi măng X18

Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Xi măng X18 do Bộ Quốc phòng sở hữu

- Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Bộ Quốc phòng

- Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Xi măng X18

- Địa chỉ: Xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình

- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất Xi măng; Xây dựng công trình lỹ thuật dân dụng: giao thông, thủy lợi; Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét; Lắp đặt máy móc thiết bị công nghiệp ...

- Vốn điều lệ: 41.557.770.000 đồng

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần

- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 2.236.245 cổ phần

- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 2.236.245 cổ phần

- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 26/07/2016 đến 15 giờ 30 phút ngày 15/08/2016 (Sáng từ 08h30 – 12h00; chiều từ 13h00 - 17h30 các ngày làm việc)

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá

- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 18/08/2016

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

- Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 22/08/2016

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 23/08/2016 đến 16 giờ ngày 01/09/2016

- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 24/08/2016 đến ngày 29/08/2016