Đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà

Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà do Tổng Công ty Sông Đà sở hữu

- Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Sông Đà

- Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà

- Địa chỉ: A86 - TT9 Khu đô thị mới Văn Quán, Yên Phúc, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội

- Ngành nghề kinh doanh: Tham gia thi công, lắp đặt các công trình trạm biến áp, đường dây tải điện hệ thống điện, nước, thông tin, PCCC các công trình khách sạn, khu công nghiệp công trình dân dụng cấp quốc gia;...

- Vốn điều lệ: 23.000.000.000 đồng

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm: 11.000 đồng/cổ phần

- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 115.000 cổ phần

- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 115.000 cổ phần

- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 05/04/2016 đến 15 giờ 30 phút ngày 27/04/2016 (Sáng từ 08h30 – 11h30; chiều từ 13h30 - 17h00 các ngày làm việc)

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá

- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 04/05/2016

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

- Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 06/05/2016

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 07/05/2016 đến 16 giờ ngày 16/05/2016

- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 10/05/2016 đến ngày 13/05/2016