Đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Việt - Pháp Sản xuất Thức ăn gia súc (PROCONCO)

(BĐT) - Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Việt - Pháp Sản xuất Thức ăn gia súc (PROCONCO)

Doanh nghiệp phát hành: Công ty Cổ phần Việt - Pháp Sản xuất Thức ăn gia súc (PROCONCO)

Doanh nghiệp chủ sở hữu: Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai (DOFICO)

Giới thiệu về doanh nghiệp: Sản xuất thức ăn giàu đạm, chất tinh khiết và bột cá cao đạm cho chăn nuôi; Thực hiện các dịch vụ chăn nuôi thú y theo quy định hiện hành, gồm: cung cấp con giống, trang thiết bị chuồng trại, công cụ chăn nuôi, thuốc thú y để phòng và chữa bệnh cho gia súc; Tổ chức chăn nuôi, thu mua gà và lợn của các trang trại và các hộ chăn nuôi để chế biến, tiêu thụ trong nước và xuất khẩu;…..

Vốn điều lệ: 1.582.770.360.000

Khối lượng cổ phần đấu giá: 10.458.588

Lần đấu giá: 1

Thời gian đấu giá: 18/01/2016

Giá khởi điểm: 27.000

Số mức giá: 1

Bước khối lượng: 1

Bước giá: 100

Khối lượng tối thiểu: 100

Khối lượng tối đa: 10.458.588

Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 10.458.588

Ngày phát hành: 18/01/2016

Tài liệu đính kèm