Đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Sông Đà Hà Nội

Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Sông Đà Hà Nội do Tổng Công ty Sông Ðà sở hữu

- Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Sông Ðà

- Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Sông Đà Hà Nội

- Địa chỉ: Tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

- Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng công trình giao thông; Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, hạ tầng khu đô thị - khu công nghiệp, công trình thủy điện, thủy lợi ...

- Vốn điều lệ: 40.000.000.000 đồng

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm: 7.500 đồng/cổ phần

- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 2.200.000 cổ phần

- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 2.200.000 cổ phần

- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 16/03/2016 đến 15 giờ 30 phút ngày 05/04/2016 (Sáng từ 08h00 – 11h30; chiều từ 13h30 - 17h00 các ngày làm việc)

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 08/04/2016

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

- Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 12/04/2016

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 13/04/2016 đến 16 giờ ngày 22/04/2016

- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 14/04/2016 đến ngày 19/04/2016

Tài liệu đính kèm