Đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Phát triển Khoáng sản

Thông báo đấu giá bán cổ phần theo lô của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP tại Công ty cổ phần Phát triển khoáng sản

- Tên tổ chức sở hữu: Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP

- Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty cổ phần Phát triển khoáng sản

- Địa chỉ: Số 183 đường Trường Chinh, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP.  Hà Nội

- Hoạt động trang trí nội thất; kinh doanh cho thuê văn phòng, bất động sản; gia công chế tạo cơ khí phục vụ ngành khai thác chế biến khoáng sản; xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng; thăm dò, khai thác, chế biến và kinh doanh xuất nhập khẩu khoáng sản,...

- Vốn điều lệ: 12.000.000.000 đồng (tương đương: 1.200.000 cổ phần; mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần)

Trong đó: Cổ phần do Vimico nắm giữ: 360.000 cổ phần chiếm 30,0%vốn điều lệ

- Số lượng lô bán đấu giá: 01 lô; trong đó số lượng cổ phần của một lô: 360.000 cổ phần

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm một cổ phần: 11.700 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm một lô cổ phần: 4.212.000.000 đồng /lô

- Hình thức đấu giá: đấu giá theo lô, trong đó mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần của lô cổ phần chào bán

- Điều kiện tham dự đấu giá: Nhà đầu tư đáp ứng điều kiện theo Quy chế bán đấu giá cổ phần theo lô của Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP (Vimico) tại CTCP Phát triển Khoáng sản do Vimico ban hành.

- Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký cho Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư:

+ Thời gian: Từ 8h00 đến 17h00 các ngày từ 27/07/2016 đến ngày 09/08/2016

+ Địa điểm: Tại trụ sở Vimico - Số 193 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

- Thời gian công bố danh sách Nhà đầu tư đáp ứng điều kiện: Ngày 19/08/2016

- Tỷ lệ đặt cọc đấu giá: 10% giá khởi điểm lô cổ phần

- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h00 đến 17h00 các ngày từ 22/08/2016 đến 24/08/2016

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, số 2 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 9 giờ 00 phút ngày 29/08/2016

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, số 2 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 9 giờ 15 phút ngày 29/08/2016

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 30/08/2016 đến ngày 08/09/2016

- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 30/08/2016 đến ngày 01/09/2016