Đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Khách sạn và Du lịch Bảo Việt

Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Khách sạn và Du lịch Bảo Việt do Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị sở hữu

- Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị

- Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Khách sạn và Du lịch Bảo Việt

- Địa chỉ: Đường 706B Đồi Cát Bay, Khu phố 5, phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

- Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế; Kinh doanh dịch vụ vận chuyển hành khách; Kinh doanh dịch vụ khác sạn, nhà hàng, nhà nghỉ cao cấp; ...

- Vốn điều lệ: 60.000.000.000 đồng

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm: 10.300 đồng/cổ phần

- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 1.500.000 cổ phần

- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 1.500.000 cổ phần

- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút ngày 29/02/2016 đến 15 giờ 30 phút ngày 21/03/2016 (Sáng từ 08h00 – 11h30; chiều từ 13h30 - 17h00 các ngày làm việc)

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 24/03/2016

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

- Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 28/03/2016

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 29/03/2016 đến 00 giờ ngày 07/04/2016

- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 30/03/2016 đến ngày 04/04/2016

Tài liệu đính kèm