Đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Gạch ngói Đồng Nai

Thông báo bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Gạch ngói Đồng Nai

Mã CK: 5380

Doanh nghiệp phát hành: Công ty Cổ phần Gạch ngói Đồng Nai

Doanh nghiệp chủ sở hữu: Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng số 1 – TNHH một thành viên

Giới thiệu về doanh nghiệp:  Xây dựng công trình giao thông, các công trình kỹ thuật hạ tầng và khu công nghiệp; khai thác đá, cát, sỏi, đất sét; Bán buôn máy móc, thiệt bị và phụ tùng máy khác; Công nghiệp sản xuất gạch ngói, vật liệu chịu lửa, gốm sứ xây dựng; Công nghiệp sản xuất vật liệu chịu lửa;….

Vốn điều lệ: 60.000.000.000

Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá: 1.227.800

Lần đấu giá: 1

Thời gian đấu giá: 10/08/2016

Giá khởi điểm: 15.200

Số mức giá: 1

Bước khối lượng: 100

Bước giá: 100

Khối lượng tối thiểu: 100

Khối lượng tối đa: 1.227.800

Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 1.227.800

Ngày phát hành: 10/08/2016

Địa điểm: Sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh