Đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn

(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sở hữu như sau:

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn

Địa chỉ: 10 Cô Giang, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TP Hồ Chí Minh

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ viễn thông ...

Vốn điều lệ: 1.203.917.290.000 đồng

Hình thức đấu giá: Đấu giá

Tính chất phiên: Bán phần vốn Nhà nước hoặc vốn góp, đầu tư vào doanh nghiệp khác

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 12.038 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:      10.254.443 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:     10.254.443 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

 + Thời gian: Từ 8h00 ngày 25/04/2018 đến 15h30 ngày 18/05/2018

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian:          Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 23/05/2018

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian:          08h30 ngày 25/05/2018

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần:      Từ ngày 26/05/2018 đến 16 giờ ngày 04/06/2018

Thời gian hoàn tiền đặt cọc:    Từ ngày 29/05/2018 đến ngày 01/06/2018