Đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Địa ốc Vĩnh Long

(BĐT) - Thông báo đấu giá bán cổ phần của  Công ty Cổ phần Địa ốc Vĩnh Long

Doanh nghiệp phát hành: Công ty Cổ phần Địa ốc Vĩnh Long

Doanh nghiệp chủ sở hữu: Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)

Giới thiệu về doanh nghiệp: Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; xây dựng nhà các loại; Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật; Sản xuất vật liệu xây dựng; kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất, bán buôn vật liệu,…

Vốn điều lệ: 26.535.500.000

Khối lượng cổ phần đấu giá: 193.777

Lần đấu giá: 1

Thời gian đấu giá: 02/02/2016

Giá khởi điểm: 117.500

Số mức giá: 1

Bước khối lượng: 193.777

Bước giá: 100

Khối lượng tối thiểu: 193.777

Khối lượng tối đa: 193.777

Ngày phát hành: 02/02/2016

Tài liệu đính kèm