Đấu giá chuyển nhượng toàn bộ số CP tại Công ty Cổ phần Đầu tư Tam Đảo

(BĐT) - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 thông báo chủ trương và hình thức chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần thuộc sở hữu của Công ty tại Công ty Cổ phần Đầu tư Tam Đảo như sau:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 hiện đang sở hữu 3.900.000 cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư Tam Đảo.

Thực hiện chủ trương của Hội đồng quản trị Công ty tại Nghị quyết lần thứ VII năm 2016 ngày 11/11/2016 và Nghị quyết lần thứ IX năm 2016 ngày 2/12/2016 về việc thoái toàn bộ vốn góp thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 tại Công ty Cổ phần Đầu tư Tam Đảo thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần trực tiếp cho các nhà đầu tư.

Tổng số cổ phần chuyển nhượng: 3.900.000 cổ phần (mệnh giá 1 cổ phần là 10.000 đồng);

Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông;

Giá khởi điểm để đàm phám: 16.000 đồng/ 1 cổ phần.

Hình thức: Đàm phán thương thảo trực tiếp với các nhà đầu tư quan tâm;

Thời gian đàm phán các nhà đầu tư từ ngày 7/12/2016 đến hết ngày 8/12/2016;

Địa điểm đàm phán: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4, Tầng 8 Tòa nhà ICON4, số 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội.

Yêu cầu đối với nhà đầu tư được chấp nhận. Sau khi kết thúc đàm phán nhà đầu tư phải  nộp số tiền đặt cọc đảm bảo là 10 tỷ đồng trong thời hạn sau 1 ngày kể từ khi nhận được thông báo chấp nhận (ngày hoàn tất đặt cọc mua ngày 9/12/2016) .

Thời gian hoàn tất thủ tục chuyển nhượng hai bên trong vòng 07 ngày kể từ ngày đàm phán được chấp nhận và nhà đầu tư đã nộp đầy đủ số tiền đặt cọc.

(Quý nhà đầu tư quan tâm xin vui lòng liên hệ: Mr Thắng – Trưởng phòng Đầu tư – Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 - Số 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 0903 411119  hoặc Email: thangxd1969@gmail.com để được cung cấp thông tin chi tiết).