Đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất để thực hiện DA phát triển Khu du lịch Núi Bà tại TP.Tây Ninh, Tây Ninh

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh thông báo bán  tài sản do Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh ủy quyền như sau: