Đấu giá cho thuê quyền kinh doanh tại chợ tạm, TP.Kon Tum, Kon Tum

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản do Ban Quản lý chợ thành phố Kon Tum ủy quyền như sau: