Đấu giá cho thuê nhà ở sinh viên và sân bóng đá, điền kinh tại Quảng Nam

(BĐT) - Trường Cao đẳng công nghệ, kinh tế và Thủy lợi Miền Trung thông báo bán đấu giá tài sản như sau:

1. Đơn vị đấu giá: Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Thủy lợi miền Trung.

2. Đơn vị có tài sản: Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Thủy lợi miền Trung.

3. Tài sản đấu giá: gồm 2 gói cho thuê và liên doanh liên kết như sau:

+ Gói cho thuê tài sản: Nhà ở sinh viên. Diện tích: 1.050 m2

+ Gói liên doanh, liên kết tài sản: Sân bóng đá, điền kinh và tường rào. Diện tích: 9.700 m2

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

+ Gói cho thuê tài sản: Nhà ở sinh viên: 40.000.000 đồng/tháng

+ Gói liên doanh, liên kết tài sản: Sân bóng đá, điền kinh và tường rào: 150.000.000 đồng/năm

- Tiền đặt trước: 1.000.000 đồng (một triệu đồng)

- Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/bộ (hai trăm ngàn/bộ)

- Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 21/5/2018 đến ngày 04/6/2018 tại Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Thủy lợi miền Trung số 14 đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

- Thời gian, địa điểm bán, nhận hồ sơ đấu giá: từ ngày đăng thông báo đến ngày 04/6/2018 (trong giờ hành chính) tại phòng Tài chính, Kế toán của Trường

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: lúc 9 giờ 00 ngày 07 tháng 6 năm 2018 tại văn phòng nhà A Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Thủy lợi miền Trung số 14 đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

- Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, theo hình thức trả giá lên

- Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc mua hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và nộp tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện tham gia đấu giá thì tổ chức tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Mục đích của việc tham gia đấu giá tài sản là phục vụ giáo dục và đào tạo.

- Để biết thêm chi tiết xin liên hệ: Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Thủy lợi miền Trung số 14 đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. ĐT: 0235.3 861182-3864207.