Đấu giá Cho thuê mặt bằng tầng hầm 01 thuộc dự án “Xây dựng Quảng trường trung tâm thành phố Đà Lạt”

(BĐT) - Ban Quản lý Dự án Quảng trường TP.Đà Lạt mời đấu giá tài sản như sau:
Đấu giá Cho thuê mặt bằng tầng hầm 01 thuộc dự án “Xây dựng Quảng trường trung tâm thành phố Đà Lạt”

Tài sản: Cho thuê mặt bằng tầng hầm 01 thuộc dự án “Xây dựng Quảng trường trung tâm thành phố Đà Lạt”.

Thông tin cụ thể của gói đấu giá: Đấu giá rộng rãi trong nước. Hình thức hợp đồng trọn gói với giá khởi điểm là: 575.876 đồng/m2/năm.

Thời gian phát hành hồ sơ: Từ 08h00 ngày 16/02/2017 đến trước 08h00 ngày 09/03/2017 (trong giờ hành chính).

Địa chỉ phát hành: Văn phòng Ban Quản lý Dự án Quảng trường TP Đà Lạt, Quảng trường Lâm Viên, đường Trần Quốc Toản, P.10, TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Điện thoại: 0633.533440 - 0633.533441; Fax: 0633.533440.

Giá bán 1 bộ hồ sơ: 1.000.000 đồng.

Thời gian đóng nhận hồ sơ: 08h00, ngày 09/03/2017.

Thời gian tổ chức mở hồ sơ: 09h00, ngày 09/03/2017.

Bảo đảm dự đấu giá: 20.000.000 (Hai mươi triệu đồng) bằng tiền mặt hoặc thư bảo lãnh của Ngân hàng.

Chi tiết xin liên hệ: Tại Văn phòng Ban Quản lý Dự án Quảng trường TP Đà Lạt.