Đấu giá cây Keo Lai thanh lý tại Bình Phước

(BĐT) - Chi nhánh Công ty Hợp danh Bán ĐGTS Bắc Trung Nam thông báo bán đấu giá tài sản do Công ty CP Cao su Đồng Phú ủy quyền như sau:

1. Tên tài sản: Cây Keo Lai thanh lý.

Diện tích: 19,91 ha; số cây: 10.503; giá khởi điểm: 315.000.000 đồng (Ba trăm mười lăm triệu).

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 04/5/2018 đến 15 giờ 00, ngày 14/5/2018. Tại Chi nhánh Công ty Hợp danh Bán ĐGTS Bắc Trung Nam, số 6/5 Phạm Văn Hai, F2, Tân Bình, TP.HCM.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Giờ hành chính các ngày trong tuần tại Nông trường Tân Lợi và An Bình (Công ty cấp giấy giới thiệu, khách hàng tự liên hê xem tài sản).

4. Tiền đặt trước: 63.000.000 đồng (Sáu mươi ba triệu).

5. Thời gian nhận tiền đặt trước: Hạn chót 15h00, ngày 14/5/2018.

6. Điều kiện cách thức tham gia đấu giá: Thực hiện theo Điều 38, Luật Đấu giá tài sản.

* Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu liên hệ trực tiếp tại địa điểm bán hồ sơ hoặc vào website: www.daugiabtn.com để biết thêm thông tin.

7. Thời gian, địa điểm buổi công bố phiếu trả giá: 09 giờ 30 phút, ngày 17/5/2018 tại Công ty CP Cao su Đồng Phú, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

8. Tên tổ chức bán đấu giá: Chi nhánh Công ty Hợp danh Bán ĐGTS Bắc Trung Nam.

9. Tên Người có tài sản: Công ty CP Cao su Đồng Phú.