Đấu giá cây cao su thanh lý tại Tây Ninh

(BĐT) - Chi nhánh Công ty Hợp danh Bán đấu giá tài sản Bắc Trung Nam thông báo tổ chức bán đấu giá tài sản như sau: