Đấu giá cây cao su thanh lý tại Đắk Lắk

(BĐT) - Trung tâm DVĐG TS - Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản do Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk ủy quyền như sau: