Đấu giá cây cao su thanh lý tại Đắk Lắk

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản do Chi nhánh Công ty TNHH MTV Cao su  Đắk Lắk – Nông trường cao su 30/4 ủy quyền như sau: