Đấu giá cây cao su thanh lý tại Bình Dương

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Dương thông báo đấu giá tài sản do Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa ủy quyền như sau:

Tài sản đấu giá: 304,55 ha cây Cao su thanh lý (107.715 cây).

 Giá khởi điểm: 97.482.048.000 đồng (Chín mươi bảy tỷ, bốn trăm tám mươi hai triệu, không trăm bốn mươi tám ngàn đồng). Giá trên là giá bán trọn cả lô, hàng không thuộc diện chịu thuế VAT; người mua được tài sản phải chịu toàn bộ chi phí cưa cắt, móc gốc, san lấp mặt bằng (kể cả hố bom, gò mối), dọn dẹp để bàn giao lại mặt bằng sạch cho người có tài sản.

 Thời gian mua hồ sơ, xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Từ khi ra thông báo đến 16 giờ 00 phút, ngày 11/6/2018.

 Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 phút đến 15 giờ 00 phút, ngày 11/6/2018 (Khách hàng có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước kể từ khi ra thông báo).

 Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 20% so với giá khởi điểm.

 Thời điểm đấu giá: 09 giờ 00 phút, ngày 14/6/2018.

 Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Dương - Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương. Địa chỉ: 469 Đại Lộ Bình Dương, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. ĐT: 0274.3859653.