Đấu giá cây cao su thanh lý

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tỉnh Bình Dương thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Đấu giá cây cao su thanh lý

Tài sản bán đấu giá: 239,37 ha cây cao su thanh lý (89.461 cây). 

* Giá khởi điểm: 54.076.200.000 đồng (Năm mươi bốn tỷ, không trăm bảy mươi sáu triệu, hai trăm ngàn đồng). Giá trên là giá bán trọn cả lô, hàng không thuộc diện chịu thuế VAT; Người mua được tài sản phải chịu toàn bộ chi phí cưa cắt, móc gốc, san lấp mặt bằng (kể cả hố bom, gò mối), dọn dẹp để bàn giao lại mặt bằng sạch cho người có tài sản.

*Ghi chú: Khách hàng xem, xác nhận xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá theo đúng nội quy, quy chế của Trung tâm.     

Thời gian tham khảo hồ sơ: Từ khi thông báo đến 16 giờ 00 phút, ngày 16/02/2017.

Thời gian xem tài sản: Từ khi thông báo đến 16 giờ 00 phút, ngày 16/02/2017.

Địa điểm xem tài sản: Tại Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa. Địa chỉ: xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

Thời gian đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước: Từ khi thông báo đến 16 giờ 00 phút, ngày 16/02/2017.

Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 15% so với giá khởi điểm = 8.111.430.000 đồng (Tám tỷ, một trăm mười một triệu, bốn trăm ba mươi ngàn đồng).

Thời gian bán đấu giá: 09 giờ 00 phút, ngày 20/02/2017.

Hình thức bán đấu giá: Bỏ phiếu kín duy nhất một vòng đấu, trả giá trên cơ sở là giá khởi điểm.

Địa điểm bán đấu giá: Tại Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Dương.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tỉnh Bình Dương - Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương. Địa chỉ: 469 ĐL Bình Dương, P. Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương – ĐT: 0650-3859653.