Đấu giá Cây cao su thanh lý

(BĐT) - Công ty Hợp danh bán đấu giá tài sản Bắc Trung Nam thông báo bán đấu giá tài sản, như sau:

1.     Tài sản bán đấu giá: Cây cao su thanh lý.

Diện tích (ha)

Số cây (cây)

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

163,18340 ha

61.565 cây

30.352.256.952 đồng

4.550.000.000 đồng

* Hàng không thuộc diện chịu thuế VAT; Giao trọn lô; Người mua được tài sản chịu chi phí cưa cắt, móc gốc,san hố, gom rễ, dọn dẹp cành, nhánh để bàn giao mặt bằng sạch cho người có tài sản.

2. Thời gian tham khảo & bán hồ sơ: Từ ngày 16/12/2016 đến 16 giờ 00, ngày 21/12/2016.

3. Địa điểm bán hồ sơ: Chi nhánh tại TP.HCM - Công ty Hợp danh Bán đấu giá tài sản Bắc Trung Nam. Số 6/5 đường Phạm Văn Hai,phường 2, quận Tân Bình, TP. HCM. Điện thoại: 08.62612072.    

4. Thời gian xem tài sản: Giờ HC từ ngày 16-21/12/2016. Công ty Bắc Trung Nam cấp giấy giới thiệu, khách tự liên hệ xem tài sản. Chi phí xem tài sản khách hàng chịu.

5. Thời gian nhận tiền đặt trước: Hạn chót 16 giờ 00, ngày 21/12/2016. 

6. Thời gian đấu giá: Lúc 09 giờ 00, ngày 23/12/2016.

7. Địa điểm bán đấu giá: Hội trường Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh (xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh).