Đấu giá Cáp thu hồi tại Kiên Giang

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Kiên Giang thông báo bán đấu giá tài sản do Viễn thông Kiên Giang ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

* Đơn vị có tài sản đấu giá: Viễn thông Kiên Giang.                                                                            

1. Tài sản đấu giá: Cáp thu hồi; Số lượng: 118.167.000 kg (Cáp cả vỏ và dây gia cường).

2. Giá khởi điểm: 6.530.000.000 đồng (Sáu tỷ, năm trăm ba mươi triệu đồng)  đã bao gồm 10% thuế GTGT.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 12, 13 tháng 12 năm 2017 (Trong giờ hành chính theo sự hướng dẫn của Viễn thông Kiên Giang.

4. Thời gian, địa điểm đăng ký đấu giá: Từ ngày ra thông báo đến hết 16 giờ 00, ngày 20 tháng 12 năm 2017 tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Kiên Giang.

5. Tiền đặt trước:1.300.000.000 đồng (Một tỷ, ba trăm triệu đồng)/ 01 hồ sơ đăng ký.

6. Hình thức, phương thức đấu giá: Trả giá trực tiếp bằng lời nói không hạn chế số lần trả giá. Phương thức: Trả giá lên.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 8 giờ 00, ngày 22 tháng 12 năm 2017 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Kiên Giang (Số 16 Ngô Quyền, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang).

Tổ chức cá nhân có nhu cầu mua xin liên hệ và đăng ký tại: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Kiên Giang. Địa chỉ: Số 16 Ngô Quyền, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Điện thoại: (0297) 3816344.